Kariera zawodowa

Początkowo dr Majkowski praktykował w Premier Rehabilitation/Fitness Chiropractic Clinic in Toronto, Canada. Tam miał głównie do czynienia z urazami sportowymi i prowadzeniem profesjonalnych sportowców i tancerzy.

Następnie pracował w West Toronto Medical Clinic gdzie zajmował się leczeniem geriatrycznym.

Następnie dołączył do polsko-kanadyjskiej kliniki w Queensway Health Centre in Toronto, Canada, zajmując się różnorodnymi problemami związanymi z systemem mięśniowo-szkieletowym i neurologicznym. Specjalizował się również w leczeniu bólów stóp.

Z początku roku 2006, wraz z żoną Hanną, Dr Majkowski wyjechał do Ameryki Centralnej, gdzie, między innymi, obydwoje brali udział w misjach medycznych w takich krajach jak Nicaragua, Guatemala,Honduras,Costa Rica i El Salvador. Między innymi pracowali jako wolontariusze w San Marco, Guatemala, gdzie pomagali ofiarom trzęsienia ziemi.

Po powrocie do kraju, otworzył Kanadyjskie Centrum Terapii Manualnej w Gdyni i Bytowie. Gabinet wyposażony jest w najnowszy sprzęt do terapii laserowej, manualnej oraz komputerowego badania stóp i postury ciała (videografii).

Przez wiele lat praktykował w klinikach rehabilitacyjnych i medycznych. Jest członkiem:

Z

European Chiropractic Union

Z

Światowej Federacji Chiropraktycznej (World Federation of Chiropractic),

Z

Stowarzyszenia Chiropraktycznego w Ontario, Kanada (Ontario Chiropractic Assocation),

Z

Kanadyjskiego Stowarzyszenia Chiropraktycznego (Canadian Chiropractic Association),

Z

Chiropraktycznej Izby Lekarskiej w Ontario.

Dr Leszek Majkowski D.C. jest vice przewodniczącym utworzonego w maju 2009 Polskiego Towarzystwa Chiropraktyki. Towarzystwo jest zarejestrowanego w Światowej Federacji Chiropraktycznej i European Chiropractic Union.

Canadian Memorial Ciropractic College

CMCC istnieje od 1945 roku. Rocznie przyjmowanych jest tam około 150 studentów. z czego niewielki procent stanowią studenci medycyny ze Szwajcarii i innych krajów. W świecie istnieje tylko 15 szkół chiropraktycznych: jedna w Tokio, Anglii, Australii, Toronto i 11 w USA.

Program 4-letnich studiów obejmuje wiele dziedzin z anatomii, medycyny ogólnej, neurologii, patologii, ortopedii, psychologii klinicznej, reumatologii, radiologii, laboratoria diagnostycznego i wielu innych dziedzin. Szczególny nacisk położony jest na neurologię, radiologię i ortopedię. Staż odbywa się w klinice w Toronto w Herbert Lee Clinic. www.cmcc.ca