Komputerowe badanie stóp

Nasze urządzenie służy do badania rozkładu nacisku stóp na podłoże nazywane platformą sił reakcji podłoża, oraz do badania równowagi i zaburzeń koordynacji wzrokowo ruchowej, jak również do precyzyjnej oceny zaburzeń chodu i lokomocji.

Urządzenie pokazuje którą częścią stopy mocniej naciska się na podłoże.

Nasza platforma ocenia reakcję sił podłoża w warunkach statycznych i dynamicznych, ponadto istnieje możliwość oceny równowagi.

System kamer pozwala na precyzyjną ocenę dysfunkcji podczas chodu i biegu